Εκτύπωση

Σύζευξη συσκευής

Τοποθετήστε το ασύρματο ηχείο σε απόσταση 5 μέτρων από την τηλεόραση. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη και την ασύρματη εμβέλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth στην τηλεόραση.

Όταν γίνει σύζευξη ενός ασύρματου ηχείου, μπορείτε να το επιλέξετε για να γίνει αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης από εκεί. Όταν γίνει σύζευξη μιας συσκευής, δεν χρειάζεται να κάνετε σύζευξη της συσκευής ξανά εκτός και αν την αφαιρέσετε.

Για σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth με την τηλεόραση

  1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και τοποθετήστε την εντός της εμβέλειας της τηλεόρασης.
  2. Πατήστε Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ και πατήστε OK.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Θα κάνετε σύζευξη της συσκευής με την τηλεόραση και η τηλεόραση θα αποθηκεύσει τη σύνδεση. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταργήσετε τη σύζευξη μιας συζευγμένης συσκευής πρώτα, αν έχει επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός συζευγμένων συσκευών.
  4. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.