Ispis

Kvaliteta prijema

Možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala kanala. Ako imate vlastitu antenu, možete promijeniti njezin položaj kako biste pokušali poboljšati prijem.

Provjera kvalitete prijema digitalnog kanala…

  1. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Kanali > Jednostruko RF skeniranje i pritisnite OK.
  2. Odaberite RF kanal.
  3. Pritisnite navigacijske tipke ulijevo ili udesno, odaberite kanal i pritisnite OK. Prikazat će se razina i kvaliteta signala tog kanala.
  4. Za zatvaranje izbornika pritisnite EXIT.