Ispis

Netflix

Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom. U vašoj će regiji Netflix možda biti dostupan tek nakon budućih nadogradnji softvera.

Kako biste otvorili aplikaciju Netflix, pritisnite NETFLIX na daljinskom upravljaču. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.

www.netflix.com