In

Phụ đề bên ngoài

Trường hợp sử dụng: USB

Định dạng TệpĐuôi mở rộng
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt

Các loại tệp và định dạng được hỗ trợ khác