In

Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ

TV hỗ trợ các cấu hình sau:

  • HID (Cấu hình thiết bị giao diện người dùng)
  • HOGP (Cấu hình HID qua GATT)
  • A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao)
  • AVRCP (Cấu hình Điều khiển Âm thanh/Video từ xa)
  • SPP (Cấu hình cổng nối tiếp)