In

Cách điều khiển TV box bằng điều khiển từ xa của TV

Các mẫu tương thích với điều khiển TV box có [Cài đặt TV box] trong [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Ngõ vào bên ngoài].

Thực hiện [Cài đặt điều khiển TV box] trong [Cài đặt TV box] cho phép bạn điều khiển TV box bằng điều khiển từ xa của TV.

  1. Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt TV box] — [Cài đặt điều khiển TV box].
  2. Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.

Lưu ý

  • Khi sử dụng điều khiển từ xa của TV, nhắm nó vào TV box.
  • Tùy vào các thiết bị bên ngoài, một số nút có thể không phản hồi.
  • Nếu bạn bấm và giữ nút trên điều khiển từ xa, hoạt động có thể không hoạt động. Thay vào đó, hãy thử bấm nút nhiều lần.
  • Tính khả dụng của chức năng này tùy theo mẫu/khu vực/quốc gia của bạn.