In

Bộ hẹn giờ và đồng hồ

Trong Bộ hẹn giờ và đồng hồ, bạn có thể đặt Giờ bật, Hẹn giờ ngủ, Báo thức, và Hiển thị đồng hồ.

Thêm Bộ hẹn giờ và đồng hồ vào màn hình chọn ngõ vào

 1. Bấm nút (Chọn ngõ vào).
  Các thiết bị và ứng dụng khả dụng được hiển thị ở cuối màn hình.
 2. Nhấn nút (Bên phải) trên điều khiển từ xa và chọn (Chỉnh sửa).
 3. Chọn Bộ hẹn giờ và đồng hồ và nhấn nút Enter.
  Bộ hẹn giờ và đồng hồ được thêm vào.

Để định cấu hình các cài đặt cho Bộ hẹn giờ và đồng hồ

 1. Nhấn nút (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa và chọn hạng mục sau đây.
  (Biểu tượng Bộ hẹn giờ và đồng hồ) — cài đặt mong muốn

Tùy chọn khả dụng

[Giờ bật]
Bật TV sang kênh hoặc ngõ vào mong muốn theo thời gian đặt trước.
[Hẹn giờ ngủ]
Tắt TV sau một khoảng thời gian đặt trước.
[Báo thức]
Phát âm thanh sau một khoảng thời gian đặt trước.
[Hiển thị đồng hồ]
Hiển thị đồng hồ trên màn hình TV liên tục hoặc theo giờ.

Lưu ý

 • Đối với các mẫu máy được trang bị tấm nền OLED, không thể liên tục hiển thị đồng hồ để tránh hiện tượng lưu ảnh.