In

Hãy kiểm tra những thứ sau trước để khắc phục sự cố thu tín hiệu TV của bạn.

  • Đảm bảo rằng cáp ăngten (dây ăngten) kết nối chắc chắn với TV.
    • Đảm bảo rằng cáp ăngten (dây ăngten) không bị lỏng hoặc ngắt kết nối.
    • Đảm bảo rằng cáp hoặc đầu nối cáp của ăngten (dây ăngten) không bị hỏng hóc.
  • Để xem nội dung streaming, hãy kết nối TV với Internet.

Gợi ý

  • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website hỗ trợ của Sony.
    Trang Hỗ trợ