Skriv ut

Varemerkeinformasjon

Vewd-logo

 • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

Bluetooth-logo

 • Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper, er under lisens.

  hevc-logo

  • Dekket av ett eller flere krav om HEVC-patentene som er oppført i patentlist.accessadvance.com.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi Direct® er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
  • Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi CERTIFIED 6™ logoen er et sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance.

  • Disney+ og alle relaterte logoer og merker er varemerker for Disney Enterprises, Inc. eller tilknyttede selskaper.

  • Amazon, Prime Video og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper.

  • BRAVIA og BRAVIA XR er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

  • Alle andre varemerker eies av de respektive eierne.

  Merknad

  • Tilgjengeligheten av hver tjeneste avhenger av region/land.