Skriv ut

Forbindelsesterminal

Typene og formene på tilgjengelige kontakter varierer avhengig av TV-en.
For plassering av kontaktene kan du se Innstillingsveiledning (trykt håndbok).

TerminalBeskrivelse
Bilde av USB HDD REC-kontakten
USB HDD REC
Kobles til USB HDD-enheten eller digitalt stillbildekamera / videokamera / USB-lagringsmedium.
USB HDD-opptaksfunksjonen er kun tilgjengelig i et begrenset antall regioner/land/TV-modeller.
Bilde av AV IN-pluggen
AV IN
Kobles til VCR / videospillutstyr / DVD-spiller / videokamera / ekstern boks.*1
For en kompositt-tilkobling, bruk en analog skjøteledning (følger ikke med).
*1 For en ekstern enhet som bare har SCART AV OUT, bruk en SCART-RCA-adapter og analog skjøteledning.
For mer informasjon om formen på den analoge skjøteledningen, se Koble til en Blu-ray- eller DVD-spiller.
Bilde av hodetelefonplugg
(Hodetelefon)
Kobles til hodetelefonkontakten for å lytte til lyd fra TV-en. Støtter bare 3-polet stereo mini-kontakt.

Merknad

 • Du kan ikke sende lyd fra både hodetelefonen og TV-høyttalerne samtidig.
Bilde av HDMI IN-kontakten.
HDMI IN
Kobler til HDMI-enheten. HDMI-grensesnittet kan overføre digital video og lyd på en enkelt kabel. For å få tilgang til 4K-innhold av høy kvalitet må du koble til en Premium høyhastighets HDMI‐kabel(‐/kabler) og følge instruksene på skjermen for å stille inn [HDMI-signalformat] for HDMI IN-kontakten.
Bilde av HDMI IN STØTTER 8K eller 4K 120p-kontakt
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Hvis du bruker en HDMI-enhet som støtter videoutgang i 8K eller 4K 100/120 Hz, kobler du til HDMI-ultrahøyhastighetskabel, og følger instruksene på skjermen for å stille inn [HDMI-signalformat] for HDMI IN-kontakten.

Merknad

 • Hvorvidt 4K 100 Hz støttes, avhenger av land/region.
Bilde av HDMI IN STØTTER 8K eller 4K 120p-kontakt
HDMI IN (4K 120 Hz)
Hvis du bruker en HDMI-enhet som støtter videoutgang i 4K 100/120 Hz, kobler du til HDMI-ultrahøyhastighetskabel, og følger instruksene på skjermen for å stille inn [HDMI-signalformat] for HDMI IN-kontakten.

Merknad

 • Hvorvidt 4K 100 Hz støttes, avhenger av land/region.
Bilde av HDMI IN eARC-/ARC-kontaktenBilde av HDMI IN ARC-kontakten
HDMI IN (eARC/ARC)
Når du skal koble til et lydsystem som støtter eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), kobler du til HDMI-kontakten merket "eARC/ARC" på TV-apparatet. Det er en funksjon som sender lyd til et lydsystem som støtter eARC/ARC gjennom en HDMI-kabel. Hvis lydsystemet ikke støtter eARC/ARC, må du koble til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Bilde av DIGITAL LYDUTGANG (OPTISK)-pluggen
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Koples til et lydsystem med optisk lydinngang.
Når du kopler til et lydsystem som ikke er kompatibelt med ARC ved hjelp av en HDMI-kabel, må du kople en optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) for å få digital lyd.
Bilde av ANTENNE-kontakten
(RF-inngang)
Kobles til kabel/antenne/ekstern boks.

Merknad

 • Når du kobler kabelen til kabel-/antenneinngangen, må du kun fingerstramme, ettersom du kan skade TV-en ved overstramming.
Bilde av MAIN/SUB-pluggen
(satellittinngang)
Kopler til satellittinngangen.
Tilkoblingstrinn: SUB.MAIN → Antenne.
For SUB.-kontakten må du kun koble til når du Twin Tuner-modus, bortsett fra enkeltkabeldistribusjon EN50494 (avhengig av modell).
Bilde av LAN-kontakten
LAN
Kople til en ruter.
Koples til Internett ved hjelp av en LAN-kabel.
Bilde av CAM-åpningen
CAM (betinget tilgangsmodul)
Gir tilgang til betaling-TV-tjenester. For informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med CAM.

Merknad

 • Ikke sett smartkortet direkte inn i TV CAM-sporet. Det må monteres i den betingede tilgangsmodulen levert av den autoriserte forhandleren din.
 • CAM støttes ikke i noen land/områder. Rådfør deg med den autoriserte forhandleren din.
 • En CAM-melding kan vises når du bytter til et digitalt program etter bruk av Internett-videoen.
 • Ikke fjern dummy-kortet eller dekslet (tilgjengeligheten avhenger av TV-modellen) fra TV CAM-sporet, annet enn å sette inn et smartkort montert i CAM.
Bilde av MIDTRE HØYTTALER INN-pluggen
CENTER SPEAKER IN
Hvis du vil bruke TV-høyttalerne som midtre høyttaler, kobler du utgangen til AV-mottakeren til CENTER SPEAKER IN på TV-en.
Du kan bruke TV-høyttalerne som midtre høyttaler ved å trykke på (Hurtiginnstillinger)-knappen på fjernkontrollen, og deretter velge [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Høyttaler] — [Lydsystem].

Merknad

 • Før du kobler til kabler, kobler du fra strømledningen (hovedstrømledningen) til både TV-apparatet og AV-mottakeren.
 • Hvis du ikke vil bruke CENTER SPEAKER IN-terminalen eller S-CENTER SPEAKER IN​-inngangen, skal du endre følgende innstilling for å forhindre støy fra høyttalerne.
  Trykk på (Hurtiginnstillinger)-knappen på fjernkontrollen og deaktiver [Modusen TV-senterhøyttaler] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].
Bilde av S-CENTER SPEAKER IN -pluggen
S-CENTER SPEAKER IN​
Kobler sammen TV-apparatet og en lydenhet med en S-CENTER OUT-utgang/kontakt ved bruk av en Kabel for modusen TV-senterhøyttaler. Før du kobler til, må du huske å trekke ut strømledningen på TV-apparatet og lydenheten som skal kobles til.
Du finner detaljer i Bruke TV-apparatet som en senterhøyttaler (kun modeller med Modusen TV-senterhøyttaler).

Merknad

 • Hvis du ikke bruker CENTER SPEAKER IN-terminalen eller S-CENTER SPEAKER IN​-inngangen, må du bruke følgende fremgangsmåte for å forhindre støy fra høyttalerne.
  Trykk på (Hurtiginnstillinger)-knappen på fjernkontrollen og deaktiver [Modusen TV-senterhøyttaler] i [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd].