Skriv ut

Bruke TV-apparatet som en senterhøyttaler (kun modeller med Modusen TV-senterhøyttaler)

Modeller med Modusen TV-senterhøyttaler har CENTER SPEAKER IN-terminaler eller S-CENTER SPEAKER IN​-terminaler på baksiden TV-apparatet.

På TV-apparater med S-CENTER SPEAKER IN​-inngangen kan du bruke TV-apparatet som en midtre høyttaler i følgende tilfeller.

 • ‘Når en lydplanke med en S-CENTER OUT-utgang/kontakt til er tilkoblet

Ved å bruke TV-apparatet som en midtre høyttaler, høres samtaler naturlige fordi du kan høre dem fra skjermen og i nærheten.

Tips

 • Noen modeller har både CENTER SPEAKER IN- og S-CENTER SPEAKER IN​-terminaler.
 1. Koble enheten til TV-apparatet med henvisning til "Koble til en AV-mottaker med en høyttalerkabel" eller "Koble til en lydplanke (kun modeller med S-CENTER SPEAKER IN​-terminaler)" nedenfor.
 2. Trykk på (Hurtiginnstillinger)-knappen på fjernkontrollen, endre [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Utsignal for lyd] — [Høyttaler] til [Lydsystem].

Koble til en AV-mottaker med en høyttalerkabel

Koble til TV-en og AV-mottakeren med en høyttalerkabel.

Koble høyttalerkabelen til kontakten på baksiden av TV-apparatet
 1. AV-mottaker
 2. Høyttalerkabel (ikke inkludert)

Bruk en høyttalerkabel (følger ikke med) som selges separat, for å koble AV-mottakeren til CENTER SPEAKER IN-kontakten på TV-apparatet.
Når du kobler til, må du sørge for å vri endene på høyttalerkablene og sette hver av dem inn i kontaktklemmene på TV-apparatet og AV-mottakeren.

CENTER SPEAKER IN-terminalen varierer avhengig av modellen. Se figurene nedenfor når du kobler til høyttalerkabelen.

*Fjern ca. 10 mm av isoleringen fra høyttalerkabelen i hver ende.

Merknad

 • For å forhindre at trådene til høyttalerkabelen berører hverandre, må du sørge for å ikke fjerne for mye av høyttalerkabelen.
 • Koble til høyttalerkabelen korrekt slik at polaritetene (+/-) mellom TV-en og AV-mottakeren samsvarer.

Koble til en lydplanke (kun modeller med S-CENTER SPEAKER IN​-terminaler)

Koble til TV-apparatet og lydplanken med Kabel for modusen TV-senterhøyttaler som følger med lydplanken/hjemmekinosystemet.

Når lydplanken er tilkoblet, sendes det midtre lyd fra både TV-apparatet og lydplanken, slik at du kan nyte både virkningsfull lyd fra lydplanken og naturlige samtaler.

Koble TV-apparatets midtre høyttalermoduskabel til kontakten på baksiden av TV-apparatet.
 1. Kabel for modusen TV-senterhøyttaler (følger med lydplanker som har S-CENTER OUT-terminaler)

Merknad

 • Selv når en lydplanke med en S-CENTER OUT-terminal kobles til, må den kobles til TV-apparatet med en HDMI-kabel akkurat som en vanlig lydplanke.
 • Se også instruksjonsboken for lydsystemet med S-CENTER OUT-terminal.