Skriv ut

System

  1. Trykk på (Hurtiginnstillinger)-knappen på fjernkontrollen og velg deretter [Innstillinger] — [System] — det ønskede alternativet.

Merknad

  • Det kan hende noen alternativer ikke blir vist eller ikke er tilgjengelig, avhengig av innstillingene til TV-apparatet.

Tilgjengelige alternativer

[Tilgjengelighet]
Konfigurerer innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner og -tjenester for å hjelpe brukere enklere navigere enhetene.
[Info]
Viser informasjon om TV-en.
Her kan du tilbakestille TV-apparatet.
[Dato og klokkeslett]
Konfigurerer gjeldende klokkeslett og automatisk visning av klokken.
[Språk/Language]
Velger menyspråket. Det valgte menyspråket vil også angi talegjenkjenningsspråket.
[Tastatur]
Konfigurerer innstillingene til skjermtastaturet.
[Lagring]
Endrer innstillingene som er knyttet til lagring av data.
[Passiv modus]
Konfigurerer hva som vises på skjermen når TV-apparatet ikke er blitt brukt etter en viss periode, mens det viser annet innhold enn sendinger og videoer.
[Kraft og energi]
Konfigurerer innstillingene knyttet til energisparing og start-TV-skjermbildet.
[Cast]
Konfigurerer brukstillatelsene ved sending fra en ekstern enhet.
[Start på nytt]
Starter TV-apparatet på nytt.
[Sperrefunksjon]
Konfigurer innstillingene for foreldrelåsen for slike ting som [Kanaler & Eksterne innganger], [Apper] og [Skjermtid].
[LED-indikator]
Konfigurerer innstillingene for [Driftsrespons] og [Status for talegjenkjenning]*. (Den viste menyen varierer avhengig av modellen).
[Lyd]
Konfigurerer [Systemlyder]-innstillingen.
[Apple AirPlay og HomeKit]
Konfigurerer innstillingene for Apple AirPlay og HomeKit.
[Innledende oppsett]
Konfigurerer grunnleggende funksjoner som nettverk og kanaler for første gangs bruk.
[Innstillinger for butikkmodus]
Fremhever skjermvisningen for bruk i butikkvindu ved å stille inn [Demo-modus], osv.

* Kun TV-er med en innebygd mikrofon