Skriv ut

Spesifikasjoner

Du finner informasjon om spesifikasjoner på støttenettstedet til Sony:
Finn frem til produktsiden for ditt TV-apparat og se Spesifikasjoner. Se siden Støttenettsted for mer informasjon om støttenettstedet.

Bilde av Spesifikasjoner-siden på støttenettstedet.

Merknad

  • Det kan hende en Spesifikasjoner -side ikke er tilgjengelig, avhengig av modellen. I slike tilfeller må du lese Referanseveiledning.