Tlač

Bez zvuku, ale dobrý obraz.

  • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
  • Pripojte televízor k napájaniu striedavým prúdom (sieťovému napájaniu) a stlačte tlačidlo napájania na televízore alebo diaľkovom ovládači.
  • Skontrolujte ovládanie hlasitosti.
  • Stlačte tlačidlo (Stíšiť) alebo (Hlasitosť) + tlačidlo na zrušenie stíšenia.
  • Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte [Audio výstup] — [Reproduktor TV].
  • Ak sú pripojené slúchadlá alebo Bluetooth audio zariadenia, zvuk nepočuť z reproduktorov televízora ani audio systému pripojeného prostredníctvom eARC/ARC. Odpojte slúchadlá alebo odpojte Bluetooth audio zariadenie.