Tlač

Žiadne alebo slabé audio systému domáceho kina.

  • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Audio systém].
  • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].
  • Ak vyberiete analógový (RF) kanál a vysielanie sa nezobrazuje správne, budete musieť zmeniť systém TV vysielania. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte [Nastavenia] — [Kanály & Vstupy] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Manuálne ladenie] — [Analógový][Systém TV]. (Dostupnosť režimu [Analógový] alebo názov možnosti sa líšia v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
  • Skontrolujte, že nastavenie [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku] TV je na maximálnej úrovni.

    Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte:
    [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku]

  • Ak používate vstup HDMI v kombinácii s výstupom Super Audio CD alebo DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí poskytovať zvukový signál.