Tlač

Pripojenie audio systému

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje pripojenie audio systému, ako napr. AV prijímač alebo zvuková lišta.

Poznámka

 • Dostupné konektory závisia od modelu/oblasti/krajiny.

Pripojenie zvukovej lišty

Odporúčame pomocou HDMI kábla prepojiť vstupný konektor HDMI na televízore (eARC alebo ARC) s výstupným konektorom HDMI (eARC alebo ARC) na zvukovej lište.

Ilustrácia pripojenia zvukovej lišty
 1. Zvuková lišta
 2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Odporúčame Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI od spoločnosti Sony.

Na pripojenie zvukovej lišty cez HDMI, pozrite HDMI pripojenie.
Ak pripojíte televízor k zvukovej lište cez HDMI, môžete použiť nasledujúce funkcie.

 • Prepojte napájanie zvukovej lišty s televízorom
 • Zobrazte a nakonfigurujte nastavenia zvukovej lišty na televízore

Poznámka

 • Dostupné funkcie závisia od zvukovej lišty.
 • V závislosti od zvukovej lišty, „eARC“ alebo „ARC“ nemusia byť indikované na konektore HDMI. Podrobnosti o pripojení nájdete v návode k zvukovej lište.

Pripojenie audio zosilňovača

Odporúčame pomocou HDMI kábla prepojiť vstupný konektor HDMI na televízore (eARC alebo ARC) s výstupným konektorom HDMI (eARC alebo ARC) na zvukovej lište. V závislosti od vášho audio systému sa môžete pripojiť aj digitálnym optickým káblom.

Ilustrácia pripojenia audio zosilňovača
 1. Audio zosilňovač
 2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*
 3. Digitálny optický kábel (nedodáva sa)

* Odporúčame Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI od spoločnosti Sony.

Na pripojenie audio zosilňovača cez HDMI, pozrite HDMI pripojenie. Ak chcete pripojiť audio zosilňovač pomocou digitálneho optického kábla, pozrite si časť Pripojenie digitálneho optického kábla.

Pripojenie HDMI (eARC je podporované)

 1. Prepojte káblom HDMI kábel externého vstupu a TV prijímača. Pomocou ďalšieho HDMI kábla prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte audio systém k vstupnému konektoru HDMI televízora označenému textom „ARC“ alebo „eARC/ARC“.
  Obrázok spôsobu pripojenia
  1. Externé vstupné zariadenie (napríklad Blu-ray/DVD rekordér)
  2. HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)
  3. AV prijímač alebo zvuková lišta
  4. HDMI kábel s Ethernetom (nie je súčasťou balenia)*

  * Odporúčame využiť autorizované Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s logom HDMI.

 2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Režim eARC] — [Auto].
 3. Vyberte [Reproduktor] — [Audio systém].
 4. V zvukovom systéme aktivujte funkciu eARC.
  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
 5. Úprava audio systému

Poznámka

 • Ak je funkcia prevodu textu na reč medzi pomocnými funkciami TV prijímača zapnutá, možnosť [Režim eARC] nemožno označiť.
 • Ak je zvuk reprodukovaný z podporovaného zariadenia eARC počas sledovania HDMI vstupu, TV prijímač funguje nasledovne:
  • znie zvuk zo systému a zvukové odpovede nepredstavujú výstup, a
  • výkon rozpoznávania hlasu vstavaného mikrofónu sa môže zhoršiť (platí len pre televízory so vstavaným mikrofónom).

Pripojenie HDMI (ARC je podporované)

 1. Pomocou HDMI kábla prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte ho k vstupnému terminálu HDMI TV prijímača s textom „ARC“ alebo „eARC/ARC“.
  Obrázok spôsobu pripojenia
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

  * Odporúčame využiť autorizované Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s logom HDMI.

 2. Úprava audio systému

Poznámka

 • Pri ARC pripojeniach sa môže výkon rozpoznávania hlasu zhoršiť (platí len pre TV prijímače so vstavaným mikrofónom).

Pripojenie digitálneho optického kábla

 1. Digitálnym optickým káblom prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte ho k digitálnemu optickému vstupu zvukového systému.
  Obrázok spôsobu pripojenia
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Optický audio kábel (nedodáva sa)
 2. Úprava audio systému

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora