Tlač

Pripojovacia svorka

Typy a tvary dostupných konektorov sa líšia v závislosti od vášho televízora.
Umiestnenie konektorov nájdete v Sprievodca nastavením (vytlačený návod).

KoncovkaPopis
Obrázok portu USB
USB
Pripája sa k digitálnemu fotoaparátu/kamere/USB pamäťovému médiu.

Poznámka

 • Pripojením veľkého zariadenia USB môže dôjsť k rušeniu iných zariadení pripojených vedľa neho. V takom prípade ho pripojte do iného vstupu USB.
Obrázok portu USB HDD REC
USB HDD REC
Slúži na pripojenie zariadenia USB HDD alebo Digitálneho fotoaparátu/Kamery/úložného zariadenia USB.
Funkcia nahrávania na zariadenie USB HDD je k dispozícii len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch televízorov.
Obrázok konektora AV IN
AV IN
Pripája k VCR/Video hernému zariadeniu/DVD prehrávaču/kamkordéru/externému boxu.*1
Pre pripojenie kompozitného signálu použite Analógový predlžovací kábel (nie je súčasťou dodávky).
*1 Pre externé zariadenie, ktoré má iba SCART AV OUT, použite SCART-RCA adaptér a Analógový predlžovací kábel.
Viac o tvare Analógového predlžovacieho kábla nájdete v Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD.
AV IN a S-CENTER SPEAKER IN​ majú rovnaký konektor.
Obrázok konektora S-CENTER SPEAKER IN
S-CENTER SPEAKER IN​
Prepája televízor a audio zariadenie s výstupom/konektorom S-CENTER OUT pomocou Kábel režimu stredného reproduktora TV. Pred pripojením nezabudnite odpojiť napájací kábel striedavého napätia televízora a audio zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
Podrobnosti si prečítajte v časti Používanie TV prijímača ako stredového reproduktora (len modely s Režim stredného reproduktora TV).

Poznámka

 • Ak nebudete používať konektor CENTER SPEAKER IN ani vstup S-CENTER SPEAKER IN​, budete musieť vykonať nasledujúce kroky, aby ste zabránili šumu z reproduktorov.
  Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) a deaktivujte [Režim stredného reproduktora TV] v časti [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].
Obrázok koncovky HDMI IN.
HDMI IN
Pripája sa k HDMI zariadeniu. Rozhranie HDMI dokáže prenášať digitálny obraz a zvuk cez jediný kábel. Na užívanie si vysoko kvalitného 4K obsahu pripojte Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI a podľa pokynov zobrazených na obrazovke nastavte [Formát signálu HDMI] portu HDMI IN.
Obrázok portu HDMI IN SUPPORT 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
Ak používate zariadenie HDMI, ktoré podporuje video výstup v 4K 100/120 Hz, pripojte Ultra vysokorýchlostný kábel HDMI, a podľa pokynov zobrazených na obrazovke nastavte [Formát signálu HDMI] portu HDMI IN.

Poznámka

 • Podpora 4K 100 Hz závisí od vašej krajiny/oblasti.
Obrázok portu HDMI IN eARC/ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
Pripojenie zvukového systému, ktorý podporuje eARC (Enhanced Audio Return Channel) alebo ARC (Audio Return Channel), pripojte do HDMI portu s označenímeARC/ARC“ na televízore. Ide o funkciu, ktorá vysiela zvuk do audio systému, ktorý podporuje eARC/ARC, s pomocou kábla HDMI. Pokiaľ audio systém eARC/ARC nepodporuje, musíte ho pripojiť k DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Obrázok konektora DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Slúži na pripojenie audio systému s pomocou optického zvukového vstupu.
Pokiaľ pripojenie audio systému nie je kompatibilné s ARC s pomocou kábla HDMI, musíte pre odosielanie digitálneho zvuku pripojiť optický zvukový kábel k DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Obrázok koncovky ANTENNA
(VF vstup)
Pripája sa ku káblu/anténe/externému boxu.

Poznámka

 • Pri pripájaní kábla k vstupu pre kábel/anténu uťahujte iba prstami, nadmerné utiahnutie pripojenia môže poškodiť televízor.
Obrázok konektora MAIN/SUB
(Vstup pre satelit)
Slúži na pripojenie k vstupu pre satelit.
Kroky pripájania: SUB.MAIN → Anténa.
Pre zdierku SUB. pripojte, iba keď používate režim dvojitého tunera okrem Distribúcie pomocou samostatného kábla EN50494 (závisí od modelu).
Obrázok portu LAN
LAN
Slúži na pripojenie smerovača.
Slúži na pripojenie na internet s pomocou kábla LAN.
Obrázok zásuvky CAM
CAM (Modulu podmieneného prístupu)
Poskytuje prístup k plateným TV službám. Podrobnosti nájdete v návode na použitie dodanom s CAM.

Poznámka

 • Nevkladajte smart kartu priamo do TV CAM slotu. Musí sa vložiť do modulu podmieneného prístupu, ktorý vám poskytne váš autorizovaný predajca.
 • CAM nie je podporovaný v niektorých krajinách/oblastiach. Informujte sa u autorizovaného predajcu.
 • Keď prepnete na digitálny program po používaní internetového videa, môže sa objaviť správa CAM.
 • Neodstraňujte prázdnu kartu ani kryt (dostupnosť závisí na modeli televízora) zo zásuvky CAM televízora, pokiaľ do zásuvky CAM nezasúvate čipovú kartu.
Obrázok konektora CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
Pokiaľ chcete používať reproduktory televízora ako stredný reproduktor, pripojte výstup vášho prijímača AV do CENTER SPEAKER IN na vašom televízore.
Pokiaľ chcete používať reproduktory televízora ako stredový reproduktor, stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) na diaľkovom ovládači, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Audio systém].

Poznámka

 • Pred pripojením káblov odpojte napájací kábel striedavého napätia z televízora a prijímača AV.
 • Ak nebudete používať konektor CENTER SPEAKER IN ani vstup S-CENTER SPEAKER IN​, zmeňte nasledujúce nastavenie, aby ste zabránili šumu z reproduktorov.
  Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) a deaktivujte [Režim stredného reproduktora TV] v časti [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].