พิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD

เชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD เข้ากับทีวี

ใช้วิธีการเชื่อมต่อด้านล่างตามขั้วต่อที่มีอยู่ในทีวีของคุณ

หมายเหตุ

 • ขั้วที่มีให้ใช้จะขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

คำแนะนำ

 • นอกจากนี้ท่านยังสามารถเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียมได้เช่นเดียวกับเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD

การเชื่อมต่อ HDMI

เพื่อให้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ต่อเครื่องเล่นของท่านกับโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD มีพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI ให้เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI
ต่อแอมป์ลำโพงหรือซาวด์บาร์พร้อม ๆ กันได้ตามคำแนะนำในหัวข้อการเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ eARC) ใน การเชื่อมต่อเครื่องเสียง
ปรับกรอบเวลาสำหรับสัญญาณภาพและเสียงขาออกได้จากหัวข้อ การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV

ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
 1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียม)
 2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

* ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาตและมีโลโก้ HDMI กำกับอยู่

 • หากอุปกรณ์มีช่องต่อ (เต้าเสียบ) DVI ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI (ที่มี AUDIO IN) ผ่านหัวแปลง DVI - HDMI (ไม่ให้มาด้วย) และเชื่อมต่อช่องต่อสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ (เต้าเสียบ) กับ HDMI AUDIO IN
  สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ โปรดดู คู่มือการตั้งค่า เพื่อตรวจสอบว่าทีวีของท่านรองรับ HDMI AUDIO IN หรือไม่

การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิท

หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ของท่านมีพอร์ตคอมโพสิท (ช่องต่อ) ให้เชื่อมต่อโดยใช้สายวิดีโอ/เสียงคอมโพสิท

ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
 1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่องเคเบิล/ดาวเทียม)
 2. สายอะนาล็อกต่อพ่วง (จัดมาให้)*
 3. สาย RCA (ไม่ให้มาด้วย)

* สายต่ออนาล็อกให้มาในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

สายที่เชื่อมต่อกับช่องต่อสัญญาณวิดีโอเข้า

ช่องต่อ 3.5 มม.ของสายต่ออนาล็อก มี 4 ขา

ภาพสายเสียง/วิดีโอ (ขายแยก)
 1. 3.5 มม.
 2. ช่องซ้ายสำหรับสัญญาณเสียง
 3. สัญญาณวิดีโอ
 4. สายดิน
 5. ช่องขวาสำหรับสัญญาณเสียง