พิมพ์

การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)

รุ่นที่มีรองรับ โหมดลำโพงกลางของทีวี จะมีขั้ว CENTER SPEAKER IN หรือ S-CENTER SPEAKER IN​ ที่ด้านหลังของทีวี

สำหรับทีวีที่มีช่องสัญญาณ S-CENTER SPEAKER IN​ คุณสามารถใช้ทีวีเป็นลำโพงตัวกลางในกรณีต่อไปนี้

 • ขณะเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับช่องจ่ายสัญญาณ/ช่องเสียบ S-CENTER OUT

การใช้ทีวีเป็นลำโพงตัวกลางจะทำให้การพูดคุยเป็นธรรมาติเนื่องจากคุณจะได้ยินเสียงจากทั้งหน้าจอและในระยะใกล้เคียง

คำแนะนำ

 • สำหรับเครื่องเสียงที่รองรับ Acoustic Center Sync ที่มีขั้วต่อ S-CENTER OUT ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
  https://www.sony.net/hav_faq

  https://www.sony.net/hav_faq
  คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony

 • บางรุ่นจะมีทั้งขั้ว CENTER SPEAKER IN และ S-CENTER SPEAKER IN​
 1. ต่อ TV และซาวด์บาร์ที่รองรับ Acoustic Center Sync โดยใช้ สายโหมดลำโพงกลางของทีวี ที่จัดมาให้กับอุปกรณ์ที่รองรับ
  ต่อสายโหมดลำโพงตรงกลางสำหรับทีวีเข้าที่ขั้วต่อด้านหลังของทีวี
  1. สายโหมดลำโพงกลางของทีวี (จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ เช่น ซาวด์บาร์ที่มีขั้วต่อ S-CENTER OUT)

  หมายเหตุ

  • แม้ว่าจะเชื่อมต่อลำโพง (sound bar) กับขั้ว S-CENTER OUT จะต้องมีการเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย HDMI เหมือนกับลำโพงปกติ
  • ดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากเครื่องเสียงของคุณที่ใช้ขั้วต่ำ S-CENTER OUT
 2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล ปรับค่า — [สัญญาณเสียงออก] เป็น [เครื่องเสียง]

หมายเหตุ

 • หากเสียงตรงกลางไม่ดังออกจาก TV ให้เปิดใช้ [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมดลำโพงกลางของทีวี]

การเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ AV โดยใช้สายลำโพง

เชื่อมต่อทีวีและ AV รีซีฟเวอร์ด้วยสายลำโพง

เชื่อมต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วต่อที่ด้านหลังของทีวี
 1. AV รีซีฟเวอร์
 2. สายลำโพง (ไม่ให้มาด้วย)

ใช้สายลำโพง (ไม่ให้มาด้วย) เพื่อเชื่อมต่อ AV รีซีฟเวอร์เข้ากับขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN ของทีวี
เมื่อเชื่อมต่อ อย่าลืมบิดปลายสายลำโพงและเสียบกับขั้วต่อของทีวีและ AV รีซีฟเวอร์

ขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดดูตัวเลขด้านล่างขณะต่อสายลำโพง

*ดึงฉนวนกันความร้อนประมาณ 10 มม. (13/32 นิ้ว) จากสายลำโพงที่ปลายแต่ละด้าน

หมายเหตุ

 • เพื่อป้องกันไม่ให้สายของสายลำโพงสัมผัสกัน แต่อย่าดึงสายลำโพงออกมากเกินไป
 • เชื่อมต่อสายลำโพงอย่างถูกต้องเพื่อให้ขั้ว (+/-) ระหว่างทีวีและ AV รีซีฟเวอร์ตรงกัน