พิมพ์

การใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย

อุปกรณ์ LAN ไร้สายในเครื่องช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงผ่านเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณใดๆ

ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
 1. คอมพิวเตอร์
 2. เราเตอร์ไร้สาย
 3. โมเด็ม
 4. อินเตอร์เน็ต
 1. ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายของท่าน
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ไร้สายของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
 2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
 3. เลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อแล้วกำหนดรหัสผ่าน
  หากทีวีของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย โปรดดูที่หน้า ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่ายได้

หากต้องการปิด LAN ไร้สายในเครื่อง

 1. ปิดใช้งาน [Wi-Fi] โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] — [Wi-Fi]

คำแนะนำ

 • การเล่นวิดีโอสตรีมอย่างราบรื่น:
  • แก้ไขการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายของคุณเป็นมาตรฐานเครือข่ายความเร็วสูง เช่น 802.11n หรือ 802.11ac หากสามารถทำได้
   โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ไร้สายของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
  • หากขั้นตอนด้านบนไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายของท่านเป็น 5GHz ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสตรีมวิดีโอได้
  • แถบคลื่นความถี่ 5GHz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศของท่าน หากไม่มีการรองรับแถบคลื่นความถี่ 5GHz คุณจะสามารถเชื่อมต่อทีวีกับเราเตอร์ไร้สายได้โดยใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น

หมายเหตุ

 • เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตผ่านเราเตอร์/โมเด็มที่มีฟังก์ชันเราเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การเชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงอาจทำให้ทีวีมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การดึงข้อมูลหรือปลอมแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของท่านเพื่อยืนยันว่าเครือข่ายมีฟังก์ชันเราเตอร์
 • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราเตอร์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือมาพร้อมกับเราเตอร์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
 • หากท่านเลือกตัวเลือก [แสดงรหัสผ่าน] ในหน้าจอป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านที่แสดงอยู่นั้นอาจถูกผู้อื่นเห็นได้