พิมพ์

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN

การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สายจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่บ้านได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายที่บ้านผ่านเราเตอร์

ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
 1. สาย LAN
 2. คอมพิวเตอร์
 3. เราเตอร์
 4. โมเด็ม
 5. อินเตอร์เน็ต
 1. การตั้งค่าเราเตอร์ LAN ของท่าน
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ LAN ของท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)

หมายเหตุ

 • เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตผ่านเราเตอร์/โมเด็มที่มีฟังก์ชันเราเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การเชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงอาจทำให้ทีวีมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การดึงข้อมูลหรือปลอมแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของท่านเพื่อยืนยันว่าเครือข่ายมีฟังก์ชันเราเตอร์
 • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราเตอร์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือมาพร้อมกับเราเตอร์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)