พิมพ์

การแสดงผลและการปรับเสียง

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[ภาพ]
กำหนดค่าการตั้งค่าการแสดงผลที่ปรับคุณภาพของภาพ เช่น ความสว่างหน้าจอ
หากต้องการปรับคุณภาพของภาพให้ตรงตามความต้องการ โปรดดูหน้า การปรับคุณภาพของภาพ
[จอภาพ]
ปรับขนาดและตำแหน่งหน้าจอ
[การปรับเสียง]
กำหนดค่าการตั้งค่าที่ปรับเสียง
หากต้องการปรับคุณภาพของเสียงให้ตรงตามความต้องการ โปรดดูหน้า การปรับคุณภาพของเสียง
[สัญญาณเสียงออก]
กำหนดค่าการตั้งค่าการเลือกที่เกี่ยวกับลำโพง
[การตั้งค่าจอภาพขั้นสูง] (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)
ใช้เมื่อตั้งค่า [เลื่อนพิกเซล] หรือทำการ [รีเฟรชจอภาพ] ด้วยตนเอง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ จอแสดงผล OLED (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)