พิมพ์

การปรับคุณภาพของเสียง

ท่านสามารถตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียงทีวีได้ เช่น คุณภาพเสียงและโหมดเสียง

หมายเหตุ

  • การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกันไปหรือการตั้งค่าบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาค การตั้งค่าของทีวี และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

การปรับเสียง
ปรับการตั้งค่าอินพุต เช่น ทีวีหรือ HDMI และการตั้งค่าทั่วไปอื่นๆ เพื่อใช้เอฟเฟกต์เสียงต่างๆ
ท่านสามารถกำหนดค่าด้านล่างเหล่านี้ได้
โหมดเสียง
เลือกโหมด เช่น [ภาพยนตร์], [เพลง] หรือ [Dolby Audio] ตามสภาพแวดล้อมหรือความต้องการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
การปรับแต่งเสียง
ปรับคุณภาพเสียงสำหรับแต่ละโหมดเสียงในรุ่นที่มี โหมดเสียง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของอินพุตปัจจุบัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า“การปรับเสียง”ขั้นสูง
ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง
รักษาระดับเสียงให้สม่ำเสมอสำหรับรายการและอินพุตทั้งหมด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง
เสมอกัน
ปรับความสมดุลของลำโพง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสมอกัน
การติดตั้งทีวี
เปลี่ยน [การติดตั้งทีวี] ตามการติดตั้งโทรทัศน์เพื่อใช้งาน
การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
ปรับสัญญาณเสียงตามเงื่อนไขแวดล้อมในการรับชมของคุณ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
ยกเลิก
เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงาน
สัญญาณเสียงออก
ภาพเครื่องเสียง
กำหนดค่าสัญญาณเสียงจากเฮดโฟนหรือเครื่องเสียงแทนลำโพงของ TV
ท่านสามารถกำหนดค่าด้านล่างเหล่านี้ได้
ลำโพง
เลือกลำโพงทีวีหรือลำโพงภายนอก
โหมดลำโพงกลางของทีวี
ใช้ลำโพงทีวีเป็นลำโพงกลางของระบบโฮมเธียร์เตอร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)
การจัดลำดับความสำคัญเครื่องเสียง
หากเปิดใช้อยู่ ระบบจะเปลี่ยนเอาต์พุตเสียงเป็นระบบเสียงที่ใช้กับ BRAVIA Sync ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดทีวี
การควบคุมโฮมเธียเตอร์
เปิดระบบเสียงของท่านและอนุญาตให้ท่านควบคุมได้
การซิงค์โหมดเสียง
ช่องเสียงของระบบเสียงที่เลือกจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนโหมดเสียงของทีวี
A/V sync
ปรับสัญญาณเสียงและวิดีโอขณะที่ใช้อุปกรณ์เสียง Bluetooth A2DP หรือระบบเสียงที่ต้องการซึ่งเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ HDMI
โหมด eARC
หาก [อัตโนมัติ] ถูกเลือกไว้ สัญญาณเสียงคุณภาพสูงจะถูกจ่ายออกเมื่ออุปกรณ์ที่รองรับ eARC ถูกเชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ที่กำกับเป็นeARC/ARCeARC เป็นเวอร์ชั่นเสริมของ ARC โดยย่อมาจาก Enhanced Audio Return Channel การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ eARC ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงคุณภาพสูงแบบไม่มีการบีบอัด หรือรับฟังเสียงระบบเซอร์ราวด์รุ่นใหม่ได้นอกเหนือจากระบบเสียงที่รองรับผ่านการเชื่อมต่อ ARC ในปัจจุบัน ตรวจสอบฟอร์แมตเสียงที่รองรับโดย eARC ได้ที่ ส่งต่อรูปแบบเสียงรองรับด้วย eARC
เชื่อมต่อ TV กับอุปกรณ์ที่รองรับ eARC โดยใช้สายเชื่อมต่อที่รองรับ eARC HDMI* ดูวิธีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ eARC ได้จาก การเชื่อมต่อเครื่องเสียง
*แนะนำให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต
ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล
กำหนดค่าวิธีส่งออกขณะส่งออกเสียงดิจิตอล การตั้งค่านี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการตั้งค่า [ลำโพง] เป็น [เครื่องเสียง] เท่านั้น

คำแนะนำ

  • จะมีความเพี้ยนและสัญญาณรบกวนน้อยกว่าในการส่งสัญญาณ และคุณภาพของเสียงจะเหนือกว่าการเชื่อมต่อแบบอะนาล็อก
ระดับช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล
ใช้กับ PCM เท่านั้น ระดับเสียงระหว่าง PCM และเสียงที่บีบอัดจะแตกต่างออกไป
เอาต์พุต Dolby Digital Plus
เลือกเอาต์พุตสำหรับ Dolby Digital Plus เพื่อการรองรับระบบเสียง Dolby Digital Plus และ ARC หากท่านใช้ ARC และเสียงออปติคอลออก ให้เลือก [Dolby Digital] (ระบบจะปิดเสียง Dolby Digital Plus เมื่อใช้เสียงออปติคอลออก)

คำแนะนำ

  • Dolby Digital Plus เป็นระบบเสียงเซอร์ราวด์คุณภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีเสียงจาก Dolby
โหมดส่งต่อ
สัญญาณเสียงขาออกไปยังเครื่องเสียงโดยไม่มีการถอดรหัส
ใช้โหมด pass through เป็นวิธีการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดใน การเชื่อมต่อเครื่องเสียง