พิมพ์

ตั้งเวลา & นาฬิกา

จาก ตั้งเวลา & นาฬิกา คุณสามารถตั้งค่า ตั้งเวลาเปิด, ตั้งเวลาปิด, ปลุก และ การแสดงนาฬิกา

การเพิ่ม ตั้งเวลา & นาฬิกา ไปยังหน้าจอเลือกสัญญาณขาเข้า

  1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า)
    อุปกรณ์และแอปที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นด้านล่างของหน้าจอ
  2. กดปุ่ม (ขวา) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก (แก้ไข)
  3. เลือก ตั้งเวลา & นาฬิกา จากนั้นกดปุ่ม ป้อน
    ตั้งเวลา & นาฬิกา จะถูกเพิ่มเข้ามา

การกำหนดค่าสำหรับ ตั้งเวลา & นาฬิกา

  1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือกรายการต่อไปนี้
    [ตั้งเวลา & นาฬิกา] — ค่าที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[ตั้งเวลาเปิด]
เปิดโทรทัศน์ไปยังช่องหรือสัญญาณขาเข้าที่ต้องการตามเวลาที่กำหนด
[ตั้งเวลาปิด]
ปิดโทรทัศน์ในเวลาที่กำหนด
[ปลุก]
เปิดเล่นเสียงเมื่อพ้นเวลาที่กำหนด
[การแสดงนาฬิกา]
แสดงนาฬิกาที่หน้าจอโทรทัศน์ตลอดเวลาหรือทุกชั่วโมง