พิมพ์

การใช้ แดชบอร์ด Eco

คุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น ประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ขณะทำการตั้งค่า

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [แดชบอร์ด Eco]
    ภาพหน้าจอ TV ที่แสดงค่า Quick Settings อยู่
  2. จากเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้ปรับโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาแล้วเลือกค่าที่ต้องการ
    ภาพหน้าจอ TV ที่แสดงค่า Eco Dashboard อยู่