อ้างอิง

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท็บเล็ต)

ด้านหน้า

 1. ไมโครโฟน

 1. พอร์ตรับส่งข้อมูล IR

 1. เซ็นเซอร์แสงแวดล้อม

 1. จอภาพสัมผัส

 1. เลนส์กล้องด้านหน้า

ด้านข้าง

 1. ไฟเตือน LED

 1. ปุ่ม (พาวเวอร์)

 1. ตัวแสดงการชาร์จ [รายละเอียด]

 1. ปุ่ม VOL + / - (ระดับเสียง)

ปุ่ม VOL + มีจุดนูนที่ช่วยให้ท่านสามารถควบคุมแท็บเล็ตได้ง่ายขึ้น
 1. ปุ่มรีเซ็ต (ในช่องเล็กๆ)

 1. ลำโพงในตัว (ขวา)

ด้านหลัง

 1. เลนส์กล้องด้านหลัง

 1. ขั้วต่อ (หูฟัง)

 1. ช่องต่อ USB Micro-A/B

 1. ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD

 1. ลำโพงในตัว (ซ้าย)

 1. ช่องร้อยสายคล้องมือ

 1. ช่องต่อสำหรับชาร์จไฟ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง