Digitálny video rekordér s rozlíšením 4KFDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Odstraňovanie porúch

Odstraňovanie porúch

Ak máte problémy

Všeobecné úkony

Batérie a zdroje napájania

Monitor

Hľadáčik

Pamäťová karta

Nahrávanie

Prehrávanie

Wi-Fi

Úprava videozáznamov alebo fotografií v tomto produkte

Prehrávanie v televízore

Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam

Pripojenie k počítaču

Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Chybové hlásenia počas prehrávania naživo

Výstražné hlásenia

Výstražné hlásenia