Digitálny video rekordér s rozlíšením 4KFDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Táto príručka vám pomôže, ak keď si nebudete vedieť poradiť s používaním tohto produktu.