Digitálny video rekordér s rozlíšením 4KFDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Čas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahrať