Digitálny video rekordér s rozlíšením 4KFDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Ako vám môže poslúžiť funkcia Wi-Fi