Digitálny video rekordér s rozlíšením 4KFDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Prenos snímok do televízora