Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.