دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

ذخیره کردن تصاویر روی یک دستگاه هارد دیسک خارجی USB

به آسانی فیلم ها و عکس ها را روی دستگاه های رسانه خارجی مانند یک درایو هارد دیسک خارجی USB ذخیره کنید.

 1. این محصول و دستگاه رسانه خارجی را با استفاده از کابل آداپتور USB (فروش جداگانه) متصل کنید.

  A: کابل آداپتور USB (فروش جداگانه)

  • مطمئن شوید که کابل USB را هنگامیکه [آماده سازی فایل داده های تصویر. لطفا منتظر بمانید.] روی نمایشگر LCD نشان داده می شود، قطع نکنید.
  • اگر [اصلاح فایل داده تصوير] روی نمایشگر LCD این محصول نمایش داده شد، را انتخاب کنید.
 2. [کپی کردن.] را روی نمایشگر LCD این محصول انتخاب کنید.

  • فیلم ها و عکس هایی که در رسانه ضبط ذخیره شده و هنوز روی یک دستگاه رسانه خارجی ذخیره نشده اند، می توانند در این زمان روی دستگاه رسانه متصل شده ذخیره شوند.
  • این عملکرد تنها هنگامیکه تصاویر ضبط شده جدید در این محصول وجود دارند در دسترس است.
  • برای قطع دستگاه رسانه خارجی، هنگام نمایان شدن مشاهده واقعه یا فهرست واقعه، را انتخاب کنید.