دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

ذخیره کردن تصاویر دلخواه درون این محصول به دستگاه رسانه خارجی

فیلم ها و عکس های انتخاب شده را روی یک دستگاه رسانه خارجی مانند یک درایو هارد دیسک خارجی USB ذخیره کنید.

  1. این محصول و دستگاه رسانه خارجی را با استفاده از کابل آداپتور USB (فروش جداگانه) متصل کنید.

    A: کابل آداپتور USB (فروش جداگانه)

    • مطمئن شوید که کابل USB را هنگامیکه [آماده سازی فایل داده های تصویر. لطفا منتظر بمانید.] روی نمایشگر LCD نشان داده می شود، قطع نکنید.
    • اگر [اصلاح فایل داده تصوير] روی نمایشگر LCD این محصول نمایش داده شد، را انتخاب کنید.
  2. [پخش بدون کپی کردن.] را انتخاب کنید.

  3. - [ویرایش/کپی] - [کپی] را انتخاب کنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای ذخیره تصاویر دنبال کنید.

راهنمایی

  • اگر می خواهید تصاویری را که هنوز کپی نشده اند کپی کنید، در حینی که این محصول به دستگاه رسانه خارجی وصل است، - [ویرایش/کپی] - [کپی مستقیم] را انتخاب کنید.