دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

پخش تصاویر درون دستگاه هارد دیسک خارجی USB روی این محصول

تصاویر ذخیره شده روی یک دستگاه هارد دیسک خارجی USB را روی این محصول پخش کنید.

  1. این محصول و دستگاه رسانه خارجی را با استفاده از کابل آداپتور USB (فروش جداگانه) متصل کنید.

    A: کابل آداپتور USB (فروش جداگانه)

  2. [پخش بدون کپی کردن.] را انتخاب کنید و سپس تصویری که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

راهنمایی

  • شما می توانید تصاویر را بر روی یک تلویزیون وصل شده به این محصول نیز مشاهده کنید.
  • هنگامی که یک دستگاه رسانه خارجی متصل است، روی صفحه مشاهده واقعه ظاهر می شود.
  • برای پخش تصاویر ذخیره شده روی یک دستگاه رسانه خارجی با استفاده از کامپیوتر خود، روی نرم افزار PlayMemories Home درایوی که دستگاه رسانه خارجی را نمایش می دهد انتخاب کنید و سپس فیلم ها را پخش کنید.