دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

حذف کردن تصاویر درون دستگاه هارد دیسک خارجی USB

تصاویر ذخیره شده روی یک دستگاه هارد دیسک خارجی USB را حذف کنید.

  1. این محصول و دستگاه رسانه خارجی را با استفاده از کابل آداپتور USB (فروش جداگانه) متصل کنید.

    A: کابل آداپتور USB (فروش جداگانه)

  2. [پخش بدون کپی کردن.] را انتخاب کنید.

  3. - [ویرایش/کپی] - [حذف] را انتخاب کنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای حذف تصاویر دنبال کنید.