دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

عملیات با استفاده از کارت حافظه نمی توانند اجرا شوند.

 • اگر شما از کارت حافظه فرمت شده بر روی یک کامپیوتر استفاده می کنید، آن را دوباره بر روی این محصول فرمت کنید.
 • هنگام ضبط فیلم ها با تنظیم کردن [وضعیت ضبط] روی [100Mbps]، از کارت های حافظه ای استفاده کنید که مطابق شرایط زیر هستند.
  • کارت حافظه SDHC یا کارت حافظه SDXC؛
  • ظرفیت 4 GB یا بیشتر با UHS سرعت کلاس 3:.
 • از کارت حافظه SDHC یا کارت حافظه SDXC استفاده کنید با ظرفیت 4 GB یا بیشتر با SD سرعت کلاس 10: ، یا ظرفیت 4 GB یا بیشتر با UHS سرعت کلاس 1: ، هنگام ضبط فیلم ها در شرایط زیر.
  • هنگام ضبط فیلم ها با تنظیم کردن [وضعیت ضبط] روی [60Mbps].
  • هنگام ضبط فیلم ها در فرمت XAVC S HD (هنگامیکه [فرمت فایل] روی [XAVC S HD] تنظیم شده باشد).