دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

فشار دادن START/STOP یا PHOTO تصاویر را ضبط نمی کند.

  • صفحه پخش نمایش داده می شود. پخش را متوقف کرده و - [وضعیت تصویربرداری] - [فیلم] یا [عکس] را انتخاب کنید.
  • این محصول در حال ضبط تصویری بر روی رسانه ضبط است که به تازگی گرفته اید. شما نمی توانید در این مدت ضبط جدیدی انجام دهید.
  • رسانه ضبط پر است. تصاویر غیر لازم را حذف کنید.
  • تعداد کل صحنه های فیلم یا عکس فراتر از ظرفیت قابل ضبط این محصول است. تصاویر غیر لازم را حذف کنید.