دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

حذف

شما می توانید تصاویر غیرضروری را حذف کنید.

  1. برای ورود به وضعیت پخش، دکمه را روی این محصول فشار دهید.
  2. روی صفحه مشاهده واقعه، را انتخاب کنید و سپس فرمت فیلمی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
    • بسته به تنظیم [فرمت فایل] و تنظیم فرمت پخش فیلم، ممکن است یک آیکن به جز نمایش داده شود.
  3. - [ویرایش/کپی] - [حذف] - تنظیم دلخواه.

توضیحات آیتم های منو

تصاویر چندگانه:

شما می توانید تصاویر را برای حذف شدن انتخاب کنید. نوع تصویری را که می خواهید حذف کنید انتخاب کرده، سپس را به تصاویر دلخواه اضافه کرده، و سپس را انتخاب کنید.

همه در رویداد:

شما می توانید تمام تصاویر را در تاریخ انتخاب شده به طور همزمان حذف کنید. با استفاده از / تاریخی را که می خواهید حذف کنید انتخاب نمایید و سپس را انتخاب کنید.

نکته

  • هنگامیکه [ضبط ویدئوی دوتایی] روی [روشن] تنظیم شود، فیلم های فرمت MP4 ‏و فیلم های فرمت 4K ‏(XAVC S 4K) یا فیلم های فرمت HD ‏(XAVC S HD یا AVCHD) روی دوربین فیلمبرداری ضبط می شوند. برای حذف فیلم های فرمت 4K ‏(XAVC S 4K) یا فیلم های فرمت HD ‏(XAVC S HD/AVCHD)، مراحل 1 تا 3 را برای هر فیلمی که می خواهید حذف کنید تکرار کنید. برای حذف فیلم های فرمت MP4، فرمت پخش فیلم را در مرحله 2 به MP4 تغییر داده و به مرحله 3 بروید.