دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

یک آیکن بر یک سرانگشتی ظاهر می شود.

  • فایل پایگاه داده تصویر ممکن است صدمه دیده باشد. فایل پایگاه داده را با انتخاب - [تنظیم] - [تنظیمات رسانه] - [اصلاح فایل داده تصوير] - رسانه ضبط، بررسی کنید. در صورتی که هنوز ظاهر می شود، تصویر را با حذف کنید.
  • ممکن است بر روی تصویر ضبط شده با دستگاه های دیگر، ویرایش شده با کامپیوتر و غیره ظاهر شود.
  • شما آداپتور برق متناوب AC یا باطری را در حالی که آیکن رسانه در گوشه راست بالای صفحه روشن شده است یا پیش از اینکه چراغ دسترسی بعد از ضبط خاموش شود خارج کرده اید. این ممکن است باعث صدمه به داده های تصویر شما شود و نمایش داده شود.