دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

هنگام پخش فیلم ها بر روی کامپیوترها یا دستگاه های دیگر صدای راست و چپ نامتوازن شنیده می شوند.

  • هنگام پخش بر روی دستگاه های استریو 2ch نوع تبدیل صدا (نوع ترکیب پایین) را تغییر دهید. برای جزئیات به دفترچه راهنمای ضمیمه شده به دستگاه پخش خود مراجعه نمایید.
  • هنگام ایجاد یک دیسک با استفاده از نرم افزار PlayMemories Home، صدا را به 2ch تغییر دهید.
  • این زمانی اتفاق می افتد که صدای ضبط شده به صورت فراگیر 5.1ch توسط یک کامپیوتر یا دستگاه دیگر به 2ch (صدای استریو عادی) تبدیل شده باشد. این پدیده سوء عملکرد نیست.
  • صدا را با تنظیم [وضعیت صدا] روی [استریوی 2ch] ضبط کنید.