دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نشانگرهاى هشدار دهنده

اگر پیغام ها روی نمایشگر LCD ظاهر شوند، دستورات زیر را دنبال کنید.

قادر به شناسایی حافظه داخلی نیست. فرمت کنید و دوباره استفاده کنید.

 • حافظه داخلی این محصول متفاوت از فرمت پیش فرض تنظیم شده است. اجرای [فرمت] ممکن است شما را قادر به استفاده از این محصول کند. فرمت کردن تمام داده ها در رسانه ضبط داخلی را حذف می کند.

ایراد در داده ها.

 • در حین ضبط یا نوشتن حافظه داخلی این محصول خطایی رخ داد.
 • ممکن است این هنگامی اتفاق بیفتد که شما همچنان به این محصول ضربه وارد می کنید.
 • فیلم های ضبط شده بر روی دستگاه های دیگر ممکن است پخش نشوند.

فایل داده های تصویر آسیب دیده است. آیا می خواهید یک فایل جدید ایجاد كنید؟

اطلاعات مدیریت فیلم HD آسیب دیده. ایجاد اطلاعات جدید؟

 • فایل مدیریت خراب شده است. هنگامی که [بله] را انتخاب می کنید، یک فایل مدیریت جدید ایجاد می شود. تصاویر ضبط شده قدیمی بر روی رسانه را نمی توان پخش کرد (فایل های تصویر صدمه نمی بینند). اگر [اصلاح فایل داده تصوير] را پس از ایجاد اطلاعات جدید اجرا کنید، ممکن است پخش تصاویر ضبط شده قدیمی تر امکان پذیر شود. در صورتی که کار نمی کند، تصویر را با استفاده از نرم افزار PlayMemories Home کپی کنید.

فایل پایگاه داده های تصویری وجود ندارد. فیلم ها نمی توانند ضبط یا پخش شوند. ایجاد یک فایل جدید؟

اطلاعات مدیریت فیلم HD موجود نیست. ایجاد اطلاعات جدید؟

 • شما نمی توانید فیلم ها را ضبط یا پخش کنید زیرا هیچ اطلاعات مدیریت فیلمی وجود ندارد. اگر شما [بله] را انتخاب کنید، اطلاعات مدیریت جدید ایجاد می شود و شما می توانید فیلم ها را ضبط یا پخش کنید.

ناسازگاری هایی در فایل داده های تصویر یافت شد. آیا می خواهید فایل داده های تصویر را اصلاح کنید؟

فایل داده های تصویر آسیب دیده است. آیا می خواهید فایل داده های تصویر را اصلاح کنید؟

ناسازگاری هایی در فایل داده های تصویر یافت شد. قادر به ضبط یا پخش فیلم های HD نیست. آیا می خواهید فایل داده های تصویر را اصلاح کنید؟

 • شما نمی توانید فیلم ها را ضبط یا پخش کنید زیرا هیچ اطلاعات مدیریت فیلمی وجود ندارد. اگر شما را انتخاب کنید، اطلاعات مدیریت جدید ایجاد می شود و شما می توانید فیلم ها را ضبط یا پخش کنید.

ناسازگاری هایی در فایل داده های تصویر یافت شد. پشتیبان بگیرید و بازیابی کنید.

بازیابی کنید، سپس با استفاده از نرم افزار کامپیوتری ارائه شده وارد کنید.

 • از آنجایی که اطلاعات پایگاه داده فیلم های کیفیت تصویر تعریف بالا (HD) آسیب داده است، ناسازگاری هایی بین اطلاعات پایگاه داده و اطلاعات درون فایل وجود دارد. را برای گرفتن پشتیبان فیلم های کیفیت تصویر تعریف بالا (HD) و اصلاح فایل پایگاه داده انتخاب کنید. شما نمی توانید فیلم های پشتیبان را در این محصول ببینید. با اتصال این محصول به یک کامپیوتر پس از اصلاح پایگاه داده، شما می توانید فیلم های پشتیبان کیفیت تصویر تعریف بالا (HD) را با استفاده از نرم افزار PlayMemories Home نصب شده روی کامپیوتر، به کامپیوتر وارد کنید. البته، تضمین نمی شود که تمام فیلم ها بتوانند به کامپیوتر وارد شوند.

سرریزی در پردازش. نوشتن به رسانه به موقع پایان نیافت.

 • شما عملیات ضبط و پاک کردن را به صورت مکرر اجرا کرده اید، یا از کارت حافظه ای که با دستگاه دیگری فرمت شده است، استفاده می کنید. داده های پشتیبان را کپی و به دستگاه دیگری (مانند یک کامپیوتر) منتقل کنید، و سپس کارت حافظه را روی این محصول فرمت نمایید.
 • اندازه کارت حافظه وارد شده برای کپی کردن فیلم(ها) مناسب نیست. از کارت حافظه توصیه شده استفاده کنید.

ترمیم داده ها.

 • اگر نوشتن داده ها روی رسانه این محصول ناموفق باشد، بطور خودکار برای بازیابی داده ها تلاش خواهد شد.

نمی توان داده ها را ترمیم کرد.

 • نوشتن داده ها به رسانه این محصول ناموفق بوده است. سعی شد داده ها بازیابی شوند، اما این کار با موفقیت انجام نشد.

دوباره کارت حافظه را داخل کنید.

 • کارت حافظه را چند بار دوباره وارد کنید. حتی اگر بعد از وارد کردن دوباره، نشانگر به چشمک زدن ادامه داد ممکن است کارت حافظه صدمه دیده باشد. با کارت حافظه دیگری امتحان کنید.

قادر به شناسایی این کارت حافظه نیست. فرمت کنید و دوباره استفاده کنید.

 • کارت حافظه را فرمت کنید. توجه کنید که وقتی شما کارت حافظه را فرمت کنید، تمام فیلم ها و عکس ها پاک خواهند شد.

به حداکثر تعداد پرونده تصویر ساکن رسیده است. نمی توان تصاویر ساکن را ضبط کرد.

 • شما نمی توانید پوشه هایی متجاوز از 999MSDCF را ایجاد کنید. شما نمی توانید با استفاده از این محصول پوشه های ایجاد شده را حذف کنید.
 • کارت حافظه را فرمت کنید، یا پوشه ها را با استفاده از کامپیوتر خود حذف کنید.

این کارت حافظه ممكن است قادر نباشد فیلم ها را ضبط یا پخش كند.

این کارت حافظه ممکن است قادر نباشد تصاویر را بطور صحیح ضبط یا پخش کند.

 • از یک کارت حافظه توصیه شده برای این محصول استفاده کنید.

در هنگام ضبط کارت حافظه را بیرون نیاورید. داده ها ممکن است آسیب ببینند.

 • دوباره کارت حافظه را داخل کنید.

رسانه خارجی نمی تواند عملکردها را اجرا کند.

 • فایل پایگاه داده را با انتخاب - [تنظیم] - [تنظیمات رسانه] - [اصلاح فایل داده تصوير] بررسی کنید.
 • حتی اگر بعدا نشانگر چشمک بزند، با استفاده از کامپوتر خود، رسانه خارجی را فرمت کرده و سپس این محصول را دوباره با رسانه خارجی اتصال دهید. توجه کنید که اگر شما دستگاه رسانه خارجی را فرمت کنید، تمام فیلم ها و عکس های ضبط شده در آن پاک می شوند.
 • اگر پس از فرمت کردن، همان پیام هنوز ظاهر می شود، ممکن است رسانه خارجی به وسیله این محصول پشتیبانی نمی شود، یا ممکن است آسیب دیده باشد. این کار را با رسانه خارجی دیگری امتحان کنید.

نمی تواند به رسانه خارجی دسترسی یابد.

 • از دستگاه رسانه خارجی در شرایط پایدار استفاده کنید (مانند محیطی بدون لرزش و دمای اتاق و غیره).
 • مطمئن شوید که منبع نیروی دستگاه رسانه خارجی متصل است.

موارد دیگر

حداکثر تعداد تصاویر پیش از این انتخاب شده است.

 • شما تنها می توانید 100 تصویر را در موارد زیر در یک زمان انتخاب کنید:
  • حذف فیلم ها/عکس ها
  • محافظت فیلم ها/عکس ها، یا آزادسازی محافظت
  • کپی کردن فیلم ها/عکس ها

داده ها محافظت شده.

 • شما سعی کردید داده های محافظت شده را حذف کنید. محافظت داده ها را آزاد کنید.