دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصاویر را نمی توان پخش کرد.

  • نوع رسانه ضبطی را که می خواهید پخش کنید انتخاب نمایید. (مدل های با حافظه داخلی)
  • نوع فیلم (XAVC S/AVCHD/MP4) که می خواهید پخش کنید را با تغییر صفحه پخش فیلم/عکس انتخاب کنید.
  • تصاویر ضبط شده بر روی دستگاه های دیگر ممکن است پخش نشوند. این پدیده سوء عملکرد نیست.
  • برای پخش کردن فایل های فیلمی که روی یک کامپیوتر یا تجهیزات دیگر ویرایش شده و دوباره روی رسانه ضبط نوشته شده اما هیچ تصویری روی صفحه نمایش واقعه ظاهر نمی شود، [اصلاح فایل داده تصوير] را اعمال کنید.
  • برای پخش یک فیلم ضبط شده در فرمت [XAVC S 4K]، مطمئن شوید که [نرخ فریم] را روی همان مقدار (30p یا 24p) که هنگام ضبط تنظیم کرده بودید، تنظیم کنید. درغیراین صورت، نمی توانید فیلم را پخش کنید و ذره ای هم روی نمایشگر LCD ظاهر نمی شود (دستگاه سازگار با ‎‎1080 60i‎).