Livestreaming van video en audio (USB-streaming) (bewegende beelden)

U kunt een computer enzovoort aansluiten op de camera en vervolgens de video en audio van de camera gebruiken voor livestreaming- of webconferencingservices.

Deze functie kan worden gebruikt als de systeemsoftware (firmware) van de camera versie 2.00 of hoger is.

 1. Zet de camera in een bewegend-beeldopnamefunctie en stel de belichting, scherpstelling enzovoort in.
 2. Selecteer MENU (Camera- instellingen2) → [USB-streaming].
  [USB-streaming:Nt verbond.] verschijnt op het scherm van de camera.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de camera met behulp van een USB-kabel op een computer of ander apparaat aan te sluiten.
  [USB-streaming:Standby] verschijnt op het scherm van de camera en de camera wordt omgeschakeld naar de stand-bystand voor streaming.
  • Gebruik een kabel of adapter die past op de aansluiting van het apparaat dat moet worden aangesloten.
 4. Begin met het streamen vanaf uw livestreaming-/webconferencingservice.
  [USB-streaming:Uitvoer] verschijnt op het scherm van de camera.
  • Om [USB-streaming] af te sluiten, drukt u op de MODE-knop of het midden van het besturingswiel. De camera keert terug naar de bewegend-beeldopnamefunctie.

Over USB-kabelaansluitingen

Als de camera wordt ingeschakeld terwijl de USB-kabel is aangesloten, kan [USB-streaming] niet worden uitgevoerd. Koppel de USB-kabel los, voer [USB-streaming] uit en sluit de USB-kabel daarna weer aan.

Hint

 • Als u [USB-streaming] toewijst aan een customknop, kunt u [USB-streaming] starten door gewoon op de knop te drukken.
 • De instellingen voor het opnemen van bewegende beelden (scherpstelling, belichting enzovoort) die werden gebruikt voordat [USB-streaming] werd uitgevoerd, worden toegepast op de livestreamingvideo. Pas de instellingen voor opnemen van bewegende beelden aan voordat u gaat streamen.
 • Als u de sluitertijd, ISO-gevoeligheid enzovoort toewijst aan het besturingswiel of deze registreert in het functiemenu, kunt u deze waarden zelfs tijdens het USB-streamen aanpassen.
 • Als u [Productpresentat.] of [Achtergr.onscherpte] toewijst aan [Eigen toets], kunt u deze functies zelfs tijdens het USB-streamen gebruiken.
 • Het formaat van de streamingdata is als volgt.
  • Videoformaat: MJPEG
  • Resolutie: HD720 (1280 × 720)
  • Beeldfrequentie: 30 fps/25 fps
  • Audioformaat: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 kanalen
 • Tijdens USB-streamen krijgt de camera voeding vanaf de computer. Als u zo weinig mogelijk computervoeding wilt verbruiken, stelt u [USB-voeding] in op [Uit].

Opmerking

 • U kunt het volgende niet doen terwijl [USB-streaming] wordt uitgevoerd.
  • De streamingvideo opnemen
  • Het menuscherm bedienen
  • Overschakelen naar het afspeelscherm
  • Een eigen witbalans vastleggen
  • PC-afstandsbedien.f.
  • Bedien. via smartph.
 • De volgende functies zijn uitgeschakeld terwijl [USB-streaming] wordt uitgevoerd.
  • Begintijd energ.besp
  • Monitor autom. UIT