Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Przywracanie ustawień fabrycznych

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman. Zresetowanie odtwarzacza Walkman nie spowoduje usunięcia zawartości, np. muzyki.

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia].
  2. Wybierz [Ustawienia ogólne] - [Resetuj/Formatuj] - [Zresetuj wszystkie ustaw.] - [Tak].

Uwaga

  • Po przywróceniu ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman informacje dotyczące parowania urządzeń Bluetooth zostaną usunięte.