Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Formatowanie pamięci

Istnieje możliwość inicjowania odtwarzacza Walkman poprzez sformatowanie pamięci.

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia].
  2. Wybierz [Ustawienia ogólne] - [Resetuj/Formatuj] - [Formatuj pamięć systemu] lub [Formatuj kartę SD] - [Tak].
  3. Aby sformatować pamięć, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

  • Pamięci odtwarzacza Walkman nie wolno inicjować (formatować) z poziomu komputera. W przypadku sformatowania pamięci z poziomu komputera należy ponownie przeprowadzić formatowanie z poziomu odtwarzacza Walkman.
  • Sformatowanie pamięci spowoduje usunięcie wszystkich danych (utworów itp., w tym zainstalowanych fabrycznie danych przykładowych i instalatora oprogramowania). Przed przystąpieniem do formatowania należy sprawdzić dane zapisane w pamięci, a ważne dane wyeksportować na dysk twardy komputera.