Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman

Jeśli praca odtwarzacza Walkman stanie się niestabilna, pomóc może ponowne uruchomienie odtwarzacza. Przed ponownym uruchomieniem odtwarzacza Walkman należy odłączyć odtwarzacz Walkman od komputera i sprawdzić, czy aktualnie nie są odtwarzane żadne pliki. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.

  1. Aby ponownie uruchomić odtwarzacz Walkman, naciśnij długopisem, spinaczem lub podobnym przedmiotem przycisk ().

Uwaga

  • Ponowne uruchomienie odtwarzacza Walkman nie powoduje usunięcia żadnych danych ani ustawień.