Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Przesyłanie plików przy użyciu programu Content Transfer

Przesyłaj pliki lub listy odtwarzania zapisane na komputerze Mac lub zarządzane za pomocą programu iTunes do odtwarzacza Walkman. Nie można przesyłać plików chronionych prawami autorskimi.

  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera, a następnie uruchom program Content Transfer.
  2. Wyświetl żądane pliki w programie Finder lub żądane listy odtwarzania za pomocą programu iTunes.
  3. Przenieś pliki lub listy odtwarzania, które chcesz przesłać do programu Content Transfer metodą „przeciągnij i upuść”.
    Pliki zostaną przesłane do odtwarzacza Walkman.