Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Przesyłanie plików przy użyciu programu Media Go

Przesyłaj zawartość, na przykład muzykę lub listy odtwarzania zarządzane za pomocą programu Media Go na komputerze do odtwarzacza Walkman. Nie można przesyłać plików chronionych prawami autorskimi.

  1. Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera, a następnie uruchom program Media Go.
  2. Wybierz odpowiednie utwory () z biblioteki plików muzycznych programu Media Go i skopiuj je do odtwarzacza „WALKMAN (nazwa modelu)” () metodą „przeciągnij i upuść”.
    Program Media Go rozpoznaje typ danych po rozszerzeniach plików i wysyła je do odpowiedniego folderu w odtwarzaczu Walkman.

Uwaga

  • Program Media Go nie obsługuje nagrań zabezpieczonych w cyfrowej technologii zarządzania prawami autorskimi („WM-DRM”) dla systemu Windows.