Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Zmiana kolejności utworów oznaczonych zakładkami

Istnieje możliwość zmiany kolejności utworów na liście.

 1. Z menu Home wybierz [Muzyka].
 2. Wybierz [Zakładka] - żądana lista zakładek.
 3. Wyświetl menu opcji na ekranie list zakładek i wybierz [Edytuj kolejn. utworów].
 4. Wykonaj opisane poniżej czynności, aby posortować utwory.
  1. Za pomocą przycisku () wybierz żądany utwór i naciśnij przycisk ().
   Po lewej stronie wybranego utworu wyświetli się podwójna strzałka.
  2. Za pomocą przycisku () przenieś utwór w żądane położenie.
  3. Naciśnij przycisk (), aby zapamiętać położenie utworu.
 5. Po zakończeniu sortowania naciśnij przycisk (), aby powrócić do ekranu listy zakładek.